Lekstan
Butik Barnkalas Lekstad Cafe Info
Priser och tider
Hitta hit
Lekregler
Nyheter
Kontakt

Lekregler och rekommendationer

Lekstans lekregler är till för barnens säkerhet.
Föräldrar är skyldiga att informera sina barn om följande:


1. Alla barn måste komma i sällskap av en myndig person som ansvarar för barnen, som är på plats under hela vistelsen och håller dem under uppsikt. Vistelsen i är begränsad till 2 timmar under helgerna, lov och röda dagar, och 3 timmar på vardagar. Vuxna får vara med på lekytan -dock ej hoppa på studsmattorna eller sitta på cyklar/bilar - dock endast för att hjälpa och hålla barnen under uppsikt.

2. Förtäring av medhavd mat och dryck är inte tillåten i lokalen - givetvis med undantag för barnmat på burk eller specialkost. All förtäring inklusive tuggummi och godis är ej tillåten på lekytan, då barnen kan sätta detta i halsen.

3. Ytterkläder och skor skall av alla besökande tas av. Gäller även mössor, kepsar & andra liknade lösa ting. Av hygienskäl måste strumpor behållas på. Innekläder ska behållas på - man får inte ta av sig och leka med bar överkropp, eller bara i trosor/kalsonger! För att barnen inte skall riva sig eller fastna måste man ta av sig alla vassa saker som: Glasögon (får bäras på egen risk), hårspännen, klockor, nyckelkedjor, skärp, armband, halsband, ringar, pins och kläder med huvor. Inga personliga leksaker eller gosedjur är tillåtna inne i på lekytorna. Observera att man ansvarar själv för ytterplagg och skor och egna tillhörigheter.

4. Vi ansvarar för en så säker lekmiljö som möjligt. Inga hårda eller vassa material får föras in på de mjuka lekytorna i lekställningen, detta för att undvika risk för skador. Vi tar inte ansvar för det enskilda barnets handlingar vilket innebär att de leker på egen risk. Vi måste därför  understryka att de:
- Inte får klättra i näten, på ställningarna eller uppför rutschbanorna
- Inte får hoppa i rutschbanorna eller klättra på vulkanen
- Inte får kasta bollar eller putta upp dem i rutschkanorna
- Inte får skada, reta eller skrämma andra barn
- Inte får köra cartrackingcyklarna utanför anvisad plats
- Inte får klättra på hustaket i småstaden, staket eller ställningar                 


5. Vår personal har alltid rätt att avbryta/förhindra lek eller beteende som av säkerhetsskäl kan bedömas som farligt eller direkt opassande. Personalen eller dess företrädare har även rätt att avhysa barn och/eller vuxna som inte följer de givna reglerna eller som på annat sätt uppträder olämpligt.
Barn som är sjuka, då det är risk att sprida smitta, får ej tillträda lekverksamheten. Personalen har full rätt att göra den bedömningen.


6. För de minsta barnen (0-3 år) rekommenderar vi Ministaden, eftersom den är fri från hårda material såsom glasfiber. Barn under 1 år får endast vistas i babyhörnan, på övriga ställen endast bli burna. Detta pga säkerhetsskäl. I avdelningen Småstaden får barn upp till 6 år leka. Observera att större barn inte får vara på dessa två lekytor, de små behöver manöverutrymme! Storstaden är till för barn i alla åldrar från 1 år.

Tips! Toalettbesök före leken rekommenderas alltid.

Observera att skogräns råder i hela Lekstan för alla - stora som små!   

Pga utrymmesskäl måste alla barnvagnar parkeras på anvisad plats i entrén och får därmed ej införas i lokalen.